Latvijas Koncerti

Valsts SIA "Latvijas Koncerti" (turpmāk arī – Koncertorganizācija) mērķis ir veidot un attīstīt valsts profesionālo koncertdzīvi, ar augstas kvalitātes un radoši iedvesmojošām aktivitātēm apmierinot iedzīvotāju tiekšanos pēc labas mūzikas, kā arī veicinot laikabiedru garīgo izaugsmi.

Koncertorganizācija pārstāv Latvijas profesionālo mūziķu radošo izpausmju intereses Latvijā un ārvalstīs.

VSIA “Latvijas Koncerti” darbība vērsta uz valsts kultūras, sociālās un reģionālās attīstības, kā arī ārējās un iekšpolitikas nostādņu īstenošanu:  Koncertorganizācija ir viena no būtiskākajām valsts iekšējās un ārējās kultūrpolitikas mārketinga sastāvdaļām. VSIA "Latvijas Koncerti" regulāri sadarbojas ar Latvijas pašvaldībām mūzikas festivālu un atsevišķu koncertu rīkošanā. Ik gadu visā Latvijā notiek apmēram 400 Koncertorganizācijas rīkotu pasākumu.
 

VSIA Latvijas Koncerti valdes loceklis Guntars Ķirsis (CV). Valdes locekļa pilnvaru termiņš - līdz 21.09.2022.


VSIA “Latvijas Koncerti” vispārējie stratēģiskie mērķi
Mērķis Nr.1. Daudzveidīga nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana mūzikas jomā

Mērķis Nr.2. Latviešu profesionālās mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs

Mērķis Nr.3. Pasaules mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.

VSIA “Latvijas Koncerti” darbības un komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
1) Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);
2) Kultūras iestāžu darbība (90.04);
3) Izklaides un atpūtas darbība (93.2);
4) Kultūras izglītība (85.52);
5) Grāmatu izdošana (58.11);
6) Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14);
7) Citi izdevējdarbības veidi (58.19);
8) Skaņu ierakstu producēšana (59.20);
9) Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.6);
10) Mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.8);
11) Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99).
 
 
VSIA “Latvijas Koncerti” statūti
 
Informācija par organizatorisko struktūru 

VSIA "Latvijas Koncerti" stratēģija

 

 

To top