Atalgojumi

Informācija par atalgojumu

Amata pamatfunkcija Amatu skaits Atalgojuma likme stundā EUR
(no-līdz)
Vidējā atalgojuma likme stundā EUR
1 (Administratīvā funkcija) 15 7,3-21,7 12
2 (Grāmatvedības un finanšu funkcija) 3 5,9-7,7 6,1
5 (Juridiskā funkcija) 2 6,8-7,4  7,3
6 (Komunikācija un sabiedriskā attiecības) 7 5,8-6,6 6,1
7 (Lietvedības funkcija) 1 6,6 6,6
8 (Pamatdarbības funkcija – Projektu  vadība) 5 4,7-6,1 6
8 (Pamatdarbības funkcija – Producēšana) 5 4,7 – 8,4 5,1
8 (Pamatdarbības funkcija – Izpildījums (Kora mākslinieki)) 26 5,3-5,8 5,5
8 (Pamatdarbības funkcija – Izpildījums (Orķestra mākslinieki)) 34 5,0-7,5 5,1
8 (Pamatdarbības funkcija – Izpildījums (Bigbenda mākslinieki)) 18 5,5-6,1 5,6
10 (Saimnieciskā funkcija) 1 4.84 4.84
12 (Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums) 4 4,8-5,9 4,8

 

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr. p.k Piemaksas veids Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas Piemaksas apmērs
(EUR vai %)
Piešķiršanas kritērijs
1 Piemaksa par papildu darbu 14 Saskaņā ar vienošanos Par papildus darba veikšanu. Piemaksas apmērs atkarīgs no veicamā papildus darba apjoma, sarežģītības un atbildības pakāpes.
2 Piemaksa par papildu darbu 1 Līdz 30% par prombūtnē esošā darbinieka aizvietošanu  

  Atalgojumu politika

To top