SINFONIETTA RĪGA 16. SEZONAS NOSLĒGUMA KONCERTS

Senas vērtības spožās Remažora krāsas ietvarā un mūslaikiem tuvāki mūzikas atklājumi savīsies kamerorķestra Sinfonietta Rīga 16. sezonas noslēgumā. Lučāno Berio par opusu Requies reiz teicis: “Kamerorķestris šeit ieskicē melodiju tādā pat veidā kā ēnas ataino objektu vai atbalss – skaņu.” Šis rekviēms komponista pirmās dzīvesbiedres un izcilā mecosoprāna Ketijas Berberiānas piemiņai neticami trāpīgi apraksta arī mūsu pēdējo laiku pārbaudījumus. Bet īstena sezonas noslēguma svētku noskaņa dzirkstīs Bahu dinastijas meistarstiķos – Johana Sebastiāna Baha Ceturtajā svītā orķestrim un viņa dēla, Karla Fīlipa Emanuela Baha Simfonijā, kur caurcaurēm ieskanēsies autora personīgā rokraksta, “sentimentālā stila” jutoņa. Atkāpjoties no sev raksturīgā postminimālisma, Džons Adamss Koncertā vijolei un orķestrim slavina romantismu un melodijas triumfu. Adamsa loloto “hipermelodiju” izdziedās krievu izcelsmes britu vijolnieks Aleksandrs Sitkoveckis. Viņu kritiķi nebeidz apjūsmot kā brīnumainas skaņas radītāju, kurš vienlīdz labi jūtas gan solista, gan kamermūziķa ampluā.

Foto: ©Vincy Ng

Programma

Lučāno Berio
Requies
Johans Sebastiāns Bahs
Ceturtā svīta orķestrim Remažorā BWV1069
Karls Fīlips Emanuels Bahs
Simfonija Remažorā, Wq.183/1
Džons Adamss
Koncerts vijolei un orķestrim

Dalībnieki

Aleksandrs Sitkoveckis, vijole
Sinfonietta Rīga
Diriģents Normunds Šnē

To top