Latvijas Radio koris un Sinfonietta Rīga Lielajā Piektdienā

Latvijas Radio koris, kamerorķestris ‘‘Sinfonietta Rīga’’, ērģelnieks Aigars Reinis un diriģents Sigvards Kļava aicina uz Lielās Piektdienas koncertu Rīgas Domā 29. martā, kur skanēs Fēliksa Mendelszona kora kantātes, franču komponistu mūzika, kā arī Mārtiņa Viļuma šedevrs ‘‘Le temps scintille’’ (‘‘Laiks mirguļo’’).

Lielā Piektdiena ir Kristus nāves diena un vienlaikus arī cilvēces grēku izpirkšanas diena, kad esam aicināti apstāties un ieklausīties sevī, apzināties mūžības jautājumus un aizlūgt par mieru pasaulē. Labskaņas ģēnijs Fēlikss Medelszons savos kora darbos par Kristus ciešanu laiku un ticības jautājumiem vēsta ar emocionālu līdzsvarotību, gara cēlumu, dāvājot mums paļāvības un gaismas spēku. Izvērstās soprāna un baritona solo partijas dziedās Latvijas Radio kora mākslinieki Nora Kalniņa un Vitālijs Stankevičs. Savukārt ievērojamā mūsdienu franču komponista Paskāla Dusapēna mūziku raksturo mikrotonalitāte, spriedze un enerģija. Viņa kora darbs ‘‘Umbrae Mortis’’ ir kā neliels rekviēms, ielūkojoties mirušo ēnu valstībā. 

Skaņas fenomena un muzikālās laiktelpas meistaru Mārtiņu Viļumu ar Latvijas Radio kori saista radoša savienība jau daudzu gadu garumā. Komponista skaņdarbu ‘‘Le temps scintille’’ (‘‘Laiks mirguļo’’) pirmatskaņoja Latvijas Radio kora grupa, bet 2005. gadā tas saņēma pirmo vietu prestižajā UNESCO Starptautiskajā Mūzikas padomes rīkotajā komponistu jaundarbu ierakstu skatē ‘‘Rostrum’’. Šāda mēroga balva, kuru ieguvuši daudzi pasaulē slaveni komponisti, latviešu mūzikā tika izcīnīta pirmo reizi. Skaņdarbs ar Pola Valerī un Rainera Marijas Rilkes dzejas rindām ir, iespējams, poētiskākais nāves apcerējums latviešu mūzikā. Viss ir kā sapnīgs, gaisīgs virmojums, attēlojot iekļūšanu citā laikā un telpā aiz fiziskās pasaules robežas.
Rīgas Doma mūzikas direktora, ērģelnieka Aigara Reiņa izpildījumā dzirdēsim daļas no franču komponista Marsela Diprē cikla ērģelēm ‘‘Le Chemin de la Croix’’ op.29 (‘‘Ciešanu ceļa stacijas’’). Diprē tika uzskatīts par ērģeļmūzikas Paganīni un nepārspējamu improvizatoru. Šī cikla radīšanas impulss bija franču dzejnieka Pola Klodela poēma ar tādu pašu nosaukumu, kurā dzejnieks meditējis par katras Krusta ceļa pieturas nozīmi kristiešu dzīvē. Diprē starp lasījumiem improvizējis uz ērģelēm –  tas uz klausītājiem atstājis tik dziļu iespaidu, ka Diprē nolēma komponēt ciklu, balstoties uz Krusta ceļa pieturām. 

Programma

Fēliksa Mendelszona kantātes, Paskāls Disapēns, Marsels Diprē, Mārtiņš Viļums

Dalībnieki

Latvijas Radio koris
Nora Kalniņa, soprāns
Vitālijs Stankevičs, bass
Aigars Reinis, ērģeles
Sinfonietta Rīga
Diriģents Sigvards Kļava

To top