Johans Sebastiāns Bahs

Programmā Bach d’amour apvienojušās četras mūziķes, kuras ikdienā bieži sastopas ar Johana Sebastiana Baha mūziku un tās atskaņojumiem vēsturiski informētā veidā. Baroka dižgara daiļrade īpašu vietu ieņem kā dziedātājas Ilzes Grēveles - Skaraines, tā pūšaminstrumentālistes Ievas Nīmanes, čellistes Māras Botmanes un ērģelnieces Ilzes Reines radošajā dzīvē. Viņu lasījumā skanēs gan fragmenti no Baha čella svītām un ērģeļvariācijas, gan soprāna ārijas, kas sabalsotas ar oboju, blokflautu, čellu vai kādu taustiņinstrumentu. Ar nelielām atkāpēm, galvenais akcents šajā koncertprogrammā likts uz Leipcigas periodā tapušajiem vācu lielmeistara darbiem. Bahs savās partitūrās nereti izmantojis obojas franču nosaukumu – hautbois, arī  hautbois d’amour – no kā arī aizgūts šīs koncertprogrammas nosaukums. Zīmīgi, ka oboja ir arī viens no Baha visiecienītākajiem tā dēvētajiem “obligātajiem instrumentiem” – meistars to “ieaudis” vairāk nekā 200 āriju skaņurakstos! 

 

Programma

Johans Sebastiāns Bahs

Dalībnieki

Ilze Grēvele-Skaraine, soprāns
Ieva Nīmane, oboja, blokflauta
Māra Botmane, baroka čells
Ilze Reine, ērģeļpozitīvs

To top