BūtNe. Spāņu mūzikas un dejas interpretācija

“Starp pagātni un nākotni, zemi un debesīm, puķēm, taureņiem un koku zariem, krustojoties dažādiem mākslas un filozofijas impulsiem, radās mākslas darbs ar nosaukumu “BūtNe”. Tas runā par cilvēka tiekšanos uz ideālu, nespējot atbildēt, kas tas ir. Tas ir tikpat sarežģīti, kā izskaidrot mīlestību. Tiecoties sasniegt ideālu, galvenais virzītājspēks, iespējams, ir emocijas... Tās ir kā nebeidzama saruna starp ķermeni un garu. Spāņu mūzika ar tās smeldzīgo liriku un tajā ietvertie kaislīgo cilvēku skarbie dzīvesstāsti ir galvenie šīs programmas iedvesmas avoti... Skan gan senas, gan mūsdienīgas spāņu dziesmas, kuras papildina spāņu deju iedvesmota horeogrāfija, īpaši šim koncertam veidoti kostīmi, video projekcijas, gaismas un skaņas režija,” stāsta radošā komanda, kuru veido dziedātāja Aija Vītoliņa, basģitārists un muzikālo ideju autors Reinis Ozoliņš, ģitārists Kaspars Vizulis, taustiņinstrumentālists Toms Mikāls, sitaminstrumentālists Rinalds Maksimovs, horeogrāfe un dejotāja Ieva Kemlere, dejotājs Ģirts Bisenieks, gaismu mākslinieks Egīls Kupčs, kostīmu māksliniece Mairita Lamberte un skaņu režisors Mārtiņš Porters.

Programma

Spāņu mūzika

Dalībnieki

Aija Vītoliņa, balss

Kaspars Vizulis, ģitāra

Reinis Ozoliņš, kontrabass

Toms Mikāls, taustiņinstrumenti

Rinalds Maksimovs, sitaminstrumenti

Ieva Kemlere, horegrāfija, deja

Ģirts Bisenieks, deja

To top