Atalgojumi

Informācija par atalgojumu

Amata pamatfunkcija Amatu skaits Atalgojuma likme stundā EUR
(no-līdz)
Vidējā atalgojuma likme stundā EUR
1 (Administratīvā funkcija) 9 4.7-11.1 7.83
2 (Grāmatvedības un finanšu funkcija) 3 4.84-7.83 7.11
5 (Juridiskā funkcija) 2 5.26 – 7.74 6.4
6 (Komunikācija un sabiedriskā attiecības) 7 4.7 – 7.11 5.83
7 (Lietvedības funkcija) 1 2.56 2.56
8 (Pamatdarbības funkcija – Projektu  vadība) 5 4.8 – 7.11 5.83
8 (Pamatdarbības funkcija – Producēšana) 5 3.98 – 4.84 4.41
8 (Pamatdarbības funkcija – Izpildījums (Kora mākslinieki)) 25 3.56 – 7.11 3.7
8 (Pamatdarbības funkcija – Izpildījums (Orķestra mākslinieki)) 40 3.56 – 5.55 4.55
10 (Saimnieciskā funkcija) 1 7.11 7.11
11 (Sekretariāta funkcija) 1 4.84 4.84
12 (Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums) 3 2.28 – 3.98 3.13

 

Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr. p.k Piemaksas veids Amatu skaits, kuriem noteiktas piemaksas Piemaksas apmērs
(EUR vai %)
Piešķiršanas kritērijs
1 Piemaksa par papildu darbu 14 Līdz 800,00 vai 30% Par papildus darba veikšanu. Piemaksas apmērs atkarīgs no veicamā papildus darba apjoma, sarežģītības un atbildības pakāpes.
2 Piemaksa par papildu darbu 1 20 % no ienākumiem no Koncertzāles telpu nomas maksas Ja izpildās nosacījums, ka attiecīgajā kalendārajā mēnesī Koncertzāle ir iznomāta (par atlīdzību, kas pārsniedz 3000 EUR)

  Atalgojumu politika

To top