Konkurss uz projektu vadītāja vietu

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Koncerti” izsludina atklātu konkursu uz projektu vadītāja amata vietu.

Prasības pretendentam:
- augstākā izglītība mūzikā vai humanitāro zinātņu jomā;
- zināšanas un pieredze projektu vadībā un darbā ar personāla vadīšanu vismaz vienu gadu (par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze saistībā ar mūzikas projektiem);
- izpratne par kultūras uzņēmuma darbības principiem, izpratne par valsts institūciju darbības principiem;
- svešvalodu zināšanas (angļu, krievu valodas), kas ir nepieciešamas darba pienākumu veikšanai;
- izpratne par akadēmiskās mūzikas sfēru un profesionālo kora un orķestru darbības principiem;
- izpratne par finanšu plānošanu, (projekta finanšu tāmju sagatavošana) un dokumentu apriti;
- labas plānošanas un sadarbības prasmes;
- lietotāja zināšanas darbā ar datorprogrammām Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint;
- labas komunikāciju prasmes, etiķetes pārzināšana.

Iesniedzamie dokumenti:
- motivācijas vēstule;
- CV.

Augstākminētos dokumentus lūdzam nosūtīt pa pastu (Maskavas iela 4, Rīga, LV-1050), faksu (67205490), e-pastu (koncerti@latvijaskoncerti.lv) vai iesniegt personīgi līdz 2018.gada 20.martam (pasta zīmogs) darba dienās laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Rīgā, Maskavas ielā 4, 3.stāvs.

Kontaktpersona papildus informācijai:
Edgars Janovs
Tālr. +371 67205493
E-pasts: edgars.janovs@latvijaskoncerti.lv

To top